Entelektüel akım

Entelektüel hareketi, 18. yüzyılın ortalarında  Fransız filozoflarının yazılarından kaynaklanmıştır. O zamanlar başlayan düşüncenin evrensel uyanışı, bu düşünürleri, bütün insan bilgisini bir genel sistemde somutlaştırmayı arzu etmeye teşvik etti. Skolastisizm’i ve metafiziği bir yana bırakarak, o zamana kadar yüce olana dek, yıldızların dünyasında, güneş sisteminin ve gezegenimizin hayatının, hayvan dünyasının ve insan toplumlarının gelişiminin  bütün dünyaya bakmaya karar verdiler.

“Entelektüel akım” öğesini okumaya devam et