Afrikan Anarşizm’i Bölüm 2

Afrika toplulukçuluğunun en önemli özellikleri arasında sınıfların olmayışıdır.Yani toplumsal tabakalaşma, Sömürücü veya antagonistik sosyal ilişkilerin yokluğu.Araziye ve diğer üretim unsurlarına eşit erişiminin varlığı,Toplumsal üretimin dağılım seviyesinde eşitlik Ve güçlü aile ve akrabalık bağlarının Afrika topluluklarındaki sosyal yaşamın temelini oluşturduğu gerçeği. Bu çerçevede, her hane kendi temel ihtiyaçlarını karşılamayı başardı. Komünalizm altında, bir ailenin veya topluluğun üyesi olarak, her Afrikalı ihtiyaçlarını karşılayacak yeterli araziden pay sağladı.

“Afrikan Anarşizm’i Bölüm 2” öğesini okumaya devam et