Emeğin satılması

Bir modern topluma bakarsa, yaşamak için insanların büyük çoğunluğunun emek gücünü satması zorunlu olduğu açıktır. İnsanlarda, kişiliklerinde, faydalı şeyler üretmek için harekete geçirilmesi gereken tüm fiziksel ve zihinsel kapasiteler ancak ücret karşılığında satılıyorsa kullanılabilir. İşgücü genellikle, diğerleri gibi satın alınıp satılan bir araç olarak algılanır. Değişim ve ücretli emek varlığı kaçınılmaz gibi görünüyor. Bununla birlikte, ücretli işgücünün getirilmesi çatışma, direniş ve kan dökme olaylarını içerir.

“Emeğin satılması” öğesini okumaya devam et