Afrikan Anarşizm’i Bölüm 2

Afrika toplulukçuluğunun en önemli özellikleri arasında sınıfların olmayışıdır.Yani toplumsal tabakalaşma, Sömürücü veya antagonistik sosyal ilişkilerin yokluğu.Araziye ve diğer üretim unsurlarına eşit erişiminin varlığı,Toplumsal üretimin dağılım seviyesinde eşitlik Ve güçlü aile ve akrabalık bağlarının Afrika topluluklarındaki sosyal yaşamın temelini oluşturduğu gerçeği. Bu çerçevede, her hane kendi temel ihtiyaçlarını karşılamayı başardı. Komünalizm altında, bir ailenin veya topluluğun üyesi olarak, her Afrikalı ihtiyaçlarını karşılayacak yeterli araziden pay sağladı.

“Afrikan Anarşizm’i Bölüm 2” öğesini okumaya devam et

Afrikan Anarşizmi Bölüm 1

1997 anarşizmle ilgili ilk büyük çalışma Afrikadan atıldı.Yazarlar Sam Mbah ve I.E. Igariwey, hem anarko-sendikalistler hem de Nijerya Bilinçlilik Birliği üyeleri. Bu yazım da yazarların Afrika anarşizmi hakkında çalışmalarını,tespitlerini,analizlerini ve düşüncelerini aktaracağım sizlere.  E hadi

Az sayıda insan anarşizmi Afrika ile ilişkilendirir.Her ne kadar anarşizm kapitalist yapılı bozulmaları ve solcu Marksist sahtekarlığı sürdürse de, Afrikalıların kendilerini anarko-sendikalist ilan etmeleri ve anarşizmin kıtadaki kurtuluş teorileri arasında meşru bir yere sahip olduğunu iddia etmeleri hem cesur hem de tehlikelidir. Ve biri sormalı: Neden? Şu ana kadar, Afrika’nın sömürge sonrası neoliberal krizini hiçbir şey çözemedi.Ne liberal demokrasi, Marksizm, kapitalizm, modernite, ne de milliyetçilik.

“Afrikan Anarşizmi Bölüm 1” öğesini okumaya devam et