About Historical Materialism -[en]

Historical materialism, one of the most basic discoveries of Marxism, is the name of a historical interpretation based on the application of science to social developments and the dialectical materialist analysis of the laws of general movement and development of societies. It expresses a certain interpretation of the historical process that investigates the basic motive force of all important historical events in the economic development of society, the changes in the forms of production and distribution, and thus the division of society into different classes and the struggle between these classes.

“About Historical Materialism -[en]” öğesini okumaya devam et

Terror Management Theory

A series of terrorist attacks around the world have shaken the most powerful nations deeply. Many people think their lives are in danger because of these catastrophic events and the fear-merchant politicians who want to use them for their own benefit.

According to a highly effective and verified theory of social psychology, as it does not do, as the existential danger persists, the world will become even more divided and hostility will increase. The Terror Management Theory (TMT) explains how events that cause death-related thoughts are connected more and more to people’s own cultural worldviews. According to this theory, people are more connected to people who share their national, ethnic or political identities and are severely opposing those who do not.

“Terror Management Theory” öğesini okumaya devam et

Afrikan Anarşizm’i Bölüm 2

Afrika toplulukçuluğunun en önemli özellikleri arasında sınıfların olmayışıdır.Yani toplumsal tabakalaşma, Sömürücü veya antagonistik sosyal ilişkilerin yokluğu.Araziye ve diğer üretim unsurlarına eşit erişiminin varlığı,Toplumsal üretimin dağılım seviyesinde eşitlik Ve güçlü aile ve akrabalık bağlarının Afrika topluluklarındaki sosyal yaşamın temelini oluşturduğu gerçeği. Bu çerçevede, her hane kendi temel ihtiyaçlarını karşılamayı başardı. Komünalizm altında, bir ailenin veya topluluğun üyesi olarak, her Afrikalı ihtiyaçlarını karşılayacak yeterli araziden pay sağladı.

“Afrikan Anarşizm’i Bölüm 2” öğesini okumaya devam et

Afrikan Anarşizmi Bölüm 1

1997 anarşizmle ilgili ilk büyük çalışma Afrikadan atıldı.Yazarlar Sam Mbah ve I.E. Igariwey, hem anarko-sendikalistler hem de Nijerya Bilinçlilik Birliği üyeleri. Bu yazım da yazarların Afrika anarşizmi hakkında çalışmalarını,tespitlerini,analizlerini ve düşüncelerini aktaracağım sizlere.  E hadi

Az sayıda insan anarşizmi Afrika ile ilişkilendirir.Her ne kadar anarşizm kapitalist yapılı bozulmaları ve solcu Marksist sahtekarlığı sürdürse de, Afrikalıların kendilerini anarko-sendikalist ilan etmeleri ve anarşizmin kıtadaki kurtuluş teorileri arasında meşru bir yere sahip olduğunu iddia etmeleri hem cesur hem de tehlikelidir. Ve biri sormalı: Neden? Şu ana kadar, Afrika’nın sömürge sonrası neoliberal krizini hiçbir şey çözemedi.Ne liberal demokrasi, Marksizm, kapitalizm, modernite, ne de milliyetçilik.

“Afrikan Anarşizmi Bölüm 1” öğesini okumaya devam et

Entelektüel akım

Entelektüel hareketi, 18. yüzyılın ortalarında  Fransız filozoflarının yazılarından kaynaklanmıştır. O zamanlar başlayan düşüncenin evrensel uyanışı, bu düşünürleri, bütün insan bilgisini bir genel sistemde somutlaştırmayı arzu etmeye teşvik etti. Skolastisizm’i ve metafiziği bir yana bırakarak, o zamana kadar yüce olana dek, yıldızların dünyasında, güneş sisteminin ve gezegenimizin hayatının, hayvan dünyasının ve insan toplumlarının gelişiminin  bütün dünyaya bakmaya karar verdiler.

“Entelektüel akım” öğesini okumaya devam et

İleri yabancı yaşamı

Olağanüstü iddialar olağanüstü kanıt gerektirir ve uzmanların sonunda evrende ileri yabancı yaşamı olduklarına karar verirler. Yeni bir araştırma da, evrenin araştırılması sırasında gözlemlenen 2.5 milyon yıldızdan 234’ünde anormal sinyaller bulunduğunu gösteriyor.

Bilim adamları, kozmosa yayılmış ileri yabancı medeniyetlere sahip olduklarına inandıkları bazı yıldızlardan kaynaklanan sinyallerle karşılaştılar.

Pasifik Astronomi Topluluğu Yayınları dergisinde yayınlanan yeni bir araştırma, ‘güneş tipi yıldızların küçük bir bölümünde kendine has periyodik spektral modülasyonların keşfedilmesi’ başlığı altında keşif ayrıntılarını verdi.

Bir yıldız kümesinde garip modülasyona ilişkin yeni bir analize göre uzmanlar, karşılaşılan sinyaller aslında, diğer medeniyetlerle temas kurmaya çalışan gelişmiş yabancı uygarlıklardan kaynaklanıyor olabilir.

Yeni çalışma, evren araştırması sırasında gözlemlenen 2.5 milyon yıldızdan 234’ünde anormal sinyaller bulunduğunu gösteriyor. Uzmanlar, bu yıldızların 234’ünün garip davrandığını ve bunun arkasında bir yabancı istihbaratın olabileceğine inandığını belirtti.

Ama halen açık bir açıklama sunamadılar.