Faşistler’de görülen ortak özellikler

Saçma bayrakları göklerde ve kin dolu marşları dillerindedir.Vatansever milliyeçi görüşleri ile kalpleri kazanırlar.Sloganları ,cahillerin yaşam kaynaklarındandır.

Güvenlik  bahanedir. Kendilerini ve mevkilerini korumak için insan haklarını ihlal eder.Dört gözle’de bekler bunu.Kan’ı sever,Kendi kanından olmadığı müddetçe.

etnik ,dini kullanarak insanları bir araya getirirler.Birlik kurulup ,vahşet dolu bir serap’a dönüşür.

Askerler her daim el üstündedir.Kendi götlerini koruyup ,karşı çıkanlara korku salarlar.

Erkek egemenliği vardır.

Sempatik Liderler çıkar ve medyay’ı akıllıca kontrol ederler.

Ulusal güvenlik yoktur ,kıç güvenliği ve korku salınımı vardır.

Genelde Din ve Hükümet beraberdir.Kamuoyunu Manüpile etmek kolaylaşır.

Faşist ulusun ,sanayi ve iş kolları kendi getirdikleri aristokratlar tarafından kontol edilir.

İŞçi sendikaları ortadan kaldırılır.Kendilerine karşı bir tehtid’e neden izin versinler.’Emeklerin örgütlenme gücü’

Profesörler ve sanatçılar ,sansürlenip içeri atılır.Sanat ve harf kısıtlanmıştır.

Suç ve cezay’a yönelik taktikler gelişir.POlisler sınırsız güç elde eder.Vatanseverlik adına sivil özgürlüğü ihlal etme çabasındadırlar.

Birbirlerini atarlar .Hesap verme korkusundan kanunlar değişir.

Seçimler için manüpilasyon tekniklerine başvurulup ,oy hırsızlığına girişirler.

Hükümetlerin Okul eğitimi olmamalı!

“Eğitim Bakanlığı” olarak adlandırılan modern hükümetlerin, özellikle de birinci dünya hükümetlerinin büyük çoğunluğunun, belirli yaşlardan tüm çocukları devlete zorla sokmaya çalışan bir hükümet dalı var.Sözde ilerici ve bu dünyanın liberalleri, okullaşmanın eğitimden uzak olduğunu ve gerçekten uzak olduğunu düşünüyor. Bazı radikal solcular ve anarşistler bile hükümetler tarafından “eğitim” (okullaşma) harcamalarını alkışlamak ve eğitim hayır kurumlarına veya okulları dünyanın fakir bölgelerine getiren BM misyonlarına övgü dolu bu tuzağa düşecekler.Bu iyi niyetli görünebilir.Gerçek eğitim elbette muhteşem bir şey ama şu anda dünyanın her yerinde gerçekleşen olayların ne olduğunu kestirmek zor değil.
Öncelikle, bir avuç belirli tanımları inceleyelim.

“Hükümetlerin Okul eğitimi olmamalı!” öğesini okumaya devam et

Emeğin satılması

Bir modern topluma bakarsa, yaşamak için insanların büyük çoğunluğunun emek gücünü satması zorunlu olduğu açıktır. İnsanlarda, kişiliklerinde, faydalı şeyler üretmek için harekete geçirilmesi gereken tüm fiziksel ve zihinsel kapasiteler ancak ücret karşılığında satılıyorsa kullanılabilir. İşgücü genellikle, diğerleri gibi satın alınıp satılan bir araç olarak algılanır. Değişim ve ücretli emek varlığı kaçınılmaz gibi görünüyor. Bununla birlikte, ücretli işgücünün getirilmesi çatışma, direniş ve kan dökme olaylarını içerir.

“Emeğin satılması” öğesini okumaya devam et

Police terror in Turkey.

Location is, police violence in Turkey.These are the people who will be able to shoot guns to their own people for a command. These are the people who can kill a young child and a young musician with a command of a person.
The only thing that is protected, is the bosses.Police terror will never end in Turkey. Some of us will resist, some of us will obey.

A New Design.jpg   A New Design (1).jpg

“Police terror in Turkey.” öğesini okumaya devam et

Erdogan loves Hitler

hitler ve erdoan similarities.jpg


In erdogan’s previous speeches,it is obvious that he praise Hitler.Does erdogan take hitler as an example?

Common points:both gived food and aid for vote.Both limits the women.Both against freedom of thought.Both started have at least 3 child-bearing campaigns.both supports seperated classes.Both are totalitarian.Both create bosses affiliated with them.They hate everyone except their own part and their own religion.
Everyone who is not their party is the second person.
Can not be judged.
They will not accept their mistakes.
The only thing right is their own opinion.
It is cruel to anyone outside their own view.
It keeps hatred.
They want to be the only power.
They deceive the people very easily.
They are dictators.

About Historical Materialism -[en]

Historical materialism, one of the most basic discoveries of Marxism, is the name of a historical interpretation based on the application of science to social developments and the dialectical materialist analysis of the laws of general movement and development of societies. It expresses a certain interpretation of the historical process that investigates the basic motive force of all important historical events in the economic development of society, the changes in the forms of production and distribution, and thus the division of society into different classes and the struggle between these classes.

“About Historical Materialism -[en]” öğesini okumaya devam et

Terror Management Theory

A series of terrorist attacks around the world have shaken the most powerful nations deeply. Many people think their lives are in danger because of these catastrophic events and the fear-merchant politicians who want to use them for their own benefit.

According to a highly effective and verified theory of social psychology, as it does not do, as the existential danger persists, the world will become even more divided and hostility will increase. The Terror Management Theory (TMT) explains how events that cause death-related thoughts are connected more and more to people’s own cultural worldviews. According to this theory, people are more connected to people who share their national, ethnic or political identities and are severely opposing those who do not.

“Terror Management Theory” öğesini okumaya devam et