Entelektüel akım

Entelektüel hareketi, 18. yüzyılın ortalarında  Fransız filozoflarının yazılarından kaynaklanmıştır. O zamanlar başlayan düşüncenin evrensel uyanışı, bu düşünürleri, bütün insan bilgisini bir genel sistemde somutlaştırmayı arzu etmeye teşvik etti. Skolastisizm’i ve metafiziği bir yana bırakarak, o zamana kadar yüce olana dek, yıldızların dünyasında, güneş sisteminin ve gezegenimizin hayatının, hayvan dünyasının ve insan toplumlarının gelişiminin  bütün dünyaya bakmaya karar verdiler.

“Entelektüel akım” öğesini okumaya devam et

Bolşevizm’e karşı bölüm 1

Günümüz kapitalizminin hakimiyeti, çağdaş faşizme ve çağdaş bolşevizmin  platformunu sağlayan otoriter tasarımların oldukça benzer olduğunu göstermektedir.

Gerçek güç için resmi otorite, kapitalist projesinin kontrol yönünde gelişiyor diyebiliriz. Karar vermenin dışsal bir merkeziyetçiliğine dayanan demokratik olan batı demokrasileri ve Komünist parti tarafından sömürüye  ve doğrudan kontrol amaçlayan düzen.

“Bolşevizm’e karşı bölüm 1” öğesini okumaya devam et

Şamanlık etkisi

Kızılderililer ile akrabaları olur.
Tüm dünya kültürlerine etki ettiler.
Şamanın en temel özelliği ruhlar ile temas haline geçmesi.
Bu güce sahip olmanın genetik kodlar ile taşındığı savunulur.
Genellik ile kadınlar şaman olur.Daha çabuk transa geçmelerinden ötürüdür bu(pagan’dan etkilenme var burada).Erkekler olursa ,kadın kıyafetleri giyinirler.Kendilerince kıyafetlerine deli derler.
Tanrı ile konuşurlar.
Şamanlığın eğtimi de var.
Eğitim de adayın benliği 10 günde yok edilmeye çalışılır.Yaşadıkları unutulur.Geçmiş bırakılır.Ölü gibi.Hiç birşey yaşanmamış gibi.Kimlik yoktur,ben yoktur.
15 yıl sürer eğitim.Mental aksaklıklarıdan ve kişinin şüphelenmesi durumunda eğitim bitirilir.
Şaman;
Ateş ve tütsüleri yakar.Dumanlar derin kokusu ile transa geçer.Hıçkırmaya başlar.su içer.ve dört farklı yere tükürür.Şaman davul çalmaya ve ezgiler söylemeeye başlar.Trans halinde kafasındaki cin ve tanrı ile konuşur.Trans’dan çıktığında hiç bir şey hatırlamaz.Artık neler yapıyorlarsa zihinde…
Kısacası,sarhoş olsam ben de Tanrı görürüm.Ki bunlar yıllar ca eğitim alıyorlar.zihinlerini kandırıyorlar.Kendilerini karşısındaki kişiye bırakıyorlar.Karşısındaki kişi ona ne empoze ederse kabul ediliyor.
Transtayım ve Succubusu görüyorum.Ow ne kadan da güzel bu şamanlık 🙂
Bkz:Ayahuasca  (Tanrı ve cin gördürten zıkkım)